WorldGuard e. Alale Kaitse Lisamine

Topic created · 3 Posts · 229 Views
 • Antud õpetus on mõeldud nii mängijatele kui ka meeskonnaliikmetele.

  Mängijad:
  Enne kaitse (protectioni) küsimist mõtle läbi kui suurt ala soovid.
  Pane soovitud ala kahte (2) diagonaalis nurka loodusest ning ehitistest eristatavad postid.

  Peale seda veendu, et sinu ala kõrvale ei jääks kellegi teise ala. Minimaalne vahe teise alaga on 20 blocki. Veendu ka selles, et sinu ala ei hõivaks kellegi teise ala. See tähendab, et sinu ala sisse ei jääks kellegi teise ala.
  Kutsu meeskonnaliige (Abistaja või kõrgem), kasutades selleks serveri jutukat, /helpop käsklust või Discord'i.

  Meeskond:
  Võta kätte puitkirves, kiirkäsklus selleks on //wand.
  Alale jõudes võid kontrollida, et seal juba poleks kaitset. Selleks saab kasutada käsklust /rg i. Lisaks tuleb kontrollida, et ala pole kellegi teise alale lähemal, kui 20 blocki.
  Kui kõik on korras, vali ala nurgad, selleks tee esimese posti peal vasak hiireklõps (MOUSE1) ning teise posti peal parem hiireklõps (MOUSE2).
  Järgmine samm on ala Y telge suurendada (bedrockist taevani). Selleks tee //expand vert.
  Seejärel oled valmis ala looma. Selleks on käsklus /rg define <alanimi> <alaomanik> <alaomanik2> ...
  Ala nimeks käib reeglina ala omaniku nimi. Kui see on võetud, lisa nime lõppu sidekriips ja loogiliselt järgnev number.
  Lisa alale flag'id. Seda saab teha käsklusega /rg flag <alanimi> <flag> <deny/allow/sõnum> või kasuta alal käsklust /rg flags.
  Ala suurendamine käib samal põhimõttel, kuid /rg define käskluse asemel tuleb kasutada //rg redefine <alanimi>.

  Kasulikke käsklusi:
  Ristiga (x) märgitud käskluseid saab ainult meeskond kasutada.
  x Alale omanike lisamine - /rg addowner <alanimi> <mängijanimi>
  Alale liikmete lisamine - /rg addmember/am <alanimi> <mängijanimi>
  x Alalt omanike eemaldamine - /rg removeowner <alanimi> <mängijanimi>
  Alalt liikmete eemaldamine - /rg removemember/rm <alanimi> <mängijanimi>

  Õpetus ei ole lõplik ning täieneb ajapikku, et lihtsustada uute mängijate kogemust ning uute meeskonnaliikmete õpetamist.

 • Kõik vajalik on olemas. Super töö!

 • Õpetusele lisatud visuaalne representatsioon postide asetusest (roheline X). Lisaks on näha ala umbkaudsed piirid (punane kast).

Log in to reply