Reegel 1.27 uuendatud:

Samuti on keelatud End portaali juurdepääsu takistada.