Region ehk kaitseala

Topic created · 1 Posts · 212 Views
 • Region ehk kaitseala


  Survival serveris on mängijal võimalik küsida meeskonnaliikmelt endale oma ala,
  kus mängija poolt meisterdatud ehitised on kaitse all teiste mängijate eest.

  Ala omanikuna on sul õigus muuta alal erinevaid sätteid ning lisada enda alale ise
  juurde liikmeid või neid eemaldada.

  Ei eksisteeri piire alade kogusele, ent piiratud on ala suurused. Suurusele annab hinnangu
  meeskonnaliige. Maksimum suurus alale on 30 000 000 plokki.

  Ala omamine ei kaitse elukate ega mängu looduse poolt tekitatud kahju eest.


  Õpetus 1: Liikmete lisamine ja eemaldamine

  Kui mängija pole sinu alale lisatud, siis ei saa ta tavalise seadistusega sinu alal mitte midagi teha.

  • Selleks, et enda alale liige lisada, kasuta käsklust: /region addmember (sinu ala nimi) (mängija)
   (!) Sobib ka lühend /rg am (ala nimi (mängija)

  • Liikme eemaldamiseks, kasuta käsklust: /region removemember (sinu ala nimi) (mängija)
   (!) Sobib ka lühend /rg rm (ala nimi) (mängija)

  Kui sa ei tea enda ala nime, leiad selle ning ka muu alaga seonduva info käsklusega /region info või /rg i.
  Nimi on näidatud kohe kirjakasti ilmuva teksti alguses (Region: nimi siin)


  Õpetus 2: Ala Flagid

  Lisamata mängija privileege alas saab muuta flagidega.

  • Mängija saab:

  lubada enda alal kirstude avamist;
  muuta sisenemis ja lahkumiskirju;
  lubada üldist uste lahti tegemist jne;
  ja keelata lume ning jää sulamist.

  On mõned flagid, mida mängija ise ei saa endale peale panna või maha võtta
  ja nendega aitab meeskonnaliige.

  • Meeskonnaliige saab:

  lubada/keelata sinu alal võitlemise;
  xp farmides lubada elukate tapmise;
  warpides keelata elukate tekkimise, tnt & creeperi plahvatused jne

  (!) Siin mittenimetatud flage üldjuhul mängija aladele ei lisata.

  Flagide muutmiseks kasuta käsklust: /region flag (ala nimi) (flagi nimi) (väärtus)
  (!) Sobib ka lühend /rg flag (ala nimi) (flagi nimi) (väärtus)

  Flagi eemaldamiseks kasutada eelnevalt näidatud käsklust, ent ilma väärtust täpsustamata.

  Sisenemis- ja lahkumiskirjal on väärtuseks tekst, mis peaks emmal-kummal juhul ilmuma.
  Ülejäänud flagidel on enamasti kas allow ehk lubatud või deny ehk keelatud.


  Ülejäänud info

  • Kui oled enda ala kaotanud, ent soovid sinna siiski tagasi jõuda, siis anna enda probleemist
   teada meeskonnaliikmele ning tema otsib ala üles ja võtab sinu ka kaasa.
  • Selleks, et meeskonnaliige saaks teile ala määrata, on vaja märkida diagonaalis postid teie soovitud ala piiridele.
  • Ala eemaldamist või suurendamist saab küsida samuti meeskonnaliikmelt.
  • Teie ala peab olema teie kõrval asuvast alast vähemalt 20 ploki kaugusel
Log in to reply