Serveri reeglid

Topic created · 12 Posts · 2042 Views
 •                KÄNNUKAS MINECRAFT SERVERI REEGLID                              
  

  Viimati muudetud 31.07.2020

  Kännuka Minecraft serveris on meeldiva keskkonna loomiseks pandud kirja oma n.ö karistusseadustik, mille järgi peaks iga mängija juhenduma. Kui mängija aga ei soovi käituda nii nagu on ette nähtud, siis määratakse talle selle eest karistus. Teie ees on hetkel kehtiv Kännukas Minecraft serveri reeglistik:


   1. Keelatud on kasutada abistavaid programme (selle alla lähevad fly, speed hackid, jesus, spider, fastbow, antiknockback, xray, killaura, chestesp jne), v.a autoclickerit plokkide asetamiseks ja lõhkumiseks ehitustöödel.
    (karistus - max igavene blokeering, esimene rikkumine 7d ban, teine rikkumine 14d ban)
   1. Keelatud on griifida ja muuta teiste ehitisi nende soovile vastaselt (v.a factions serveris).
    (karistus - max igavene blokeering sõltuvalt ehitisest, esimene rikkumine 14d ban, teine rikkumine 30d ban)
   1. Keelatud on kasutada liiga pikka (üle 20 tähemärgi) nime, allakriipsutust ning läbikriipsutust (&n ja &m) rohkem kui kahel karakteril, venitatatud nimesi (aaaaaaaaa), roppusi sisaldavaid, solvavaid (nt neeger), usunditega, ka natsismiga seotud väljendeid ja väljavaateid või jäljendada teiste kasutajanime. Soovitame kasutada hüüdnimes enda päris kasutajanime.
    (karistus - max 1 nädal blokeering, alguses hoiatus)
   1. Keelatud on vigu leides neid ära kasutada ja sellest mitte meeskonnale või kõrgematele teatada. Alati tuleb teavitada vigadest! Vea tõttu saadud esemeid, raha, xp vms ei jäeta mängijale alles!
    (karistus – max igavene blokeering, harvadel juhtudel hoiatus, tavaliselt 2 nädalat blokeeringut või igavene blokeering)
   1. Keelatud on teistelt nendelt luba küsimata asjade ära võtmine (varastamine) v.a factions.
    (karistus - max 2 nädalat blokeering, esimesel korral hoiatus, teine kord blokeering vahemikus 3p - 1 nädal)
   1. Keelatud on igasugune pettus ja valetamine. Eriti kui üheks petta saajaks või kannatajaks on meeskonnaliige. Valetamise alla kuulub ka meeskonnaliikme töö häirimine, nt öeldes, et kasutad abistavaid programme, kuigi tegelikult neid ei oma. Factionsi serveris on mängumoodile omaselt petmine lubatud, kuid petta ei tohi välja mängija **autaset **(nt lubad, et annad enda autaseme mängijale kui too annab sulle 1 million mängusisest raha).
    (karistus - max 1 kuu blokeering, esimene kord hoiatus, teine kord blokeering vahemikus, autaseme eemaldamine)
   1. Keelatud on olla üksteise suhtes vaenulikud - keelatud on käsutada, solvata, mõnitada, provotseerida jms. Samuti soovitame hoida draama serveri kirjakastist väljaspool, et vältida karistusi. Olgem mõistlikud, inimesed! Te ei taha ju, et teid solvatakse, siis ärge solvake ka teisi.
    (karistus - max 2 nädalat blokeering, esimene kord hoiatus, teine kord vaigistus vahemikus 30m - 1d, kolmas kord blokeering vahemikus 12h - 3d, kui ikka aru ei saa, siis pikem blokeering)
   1. Keelatud on igasugune reklaamimine (v.a Hypixel ja Mineplex serverite, kuid see ei tähenda, et spamite neid IPsi). Keelatud on ka mainida serverite nimesi, IP aadresse vm. Samuti on keelatud Kännukat reklaamida teistes serverites. See ei ole koht, kust mängijaid saada.
    (karistus - max igavene blokeering, harva hoiatus)
   1. Keelatud on ehitada endale ala kellegi teise alale lähemale, kui 20 plokki. Seda juhul, kui ala omanik seda ei soovi. Samuti on keelatud viibida teiste aladel nende soovile vastaselt.
    (karistus – eemaldatakse ehitis, max 1 nädal blokeering)
   1. Keelatud on mängijate segamine, häirimine (ees olemine, nähtamatuse võlujoogiga esemete asetamine, teleport kutsete spammimine, privaatsõnumites segamine, muu trollimine jms).
    (karistus - max 1 nädal blokeering)
   1. Keelatud on serveris kirjakasti reostamine (spam - üle 3 korra ühe ja sama teksti sisestamine, suvaliste tähtede kirjutamine, venitamine üle 5 tähemärgi, caps üle 4 tähe jms. Keelatud on ka jagada veebilehti, mis sisaldavad ebasobilikku infot, pilte (nt pornopilte), solvavad kedagi, sisaldavad nuhkvara või muud sorti viiruseid jne.
    (karistus - max 1 nädal blokeering)
   1. Keelatud on liigne ropendamine ja solvamine (k.a lühendid nt wtf, mv, tra jne) - kui juhtub paar sõna tulema, ei ole hullu, keegi sind ära ei vääna sellepärast, vandumine on lubatud mõistuse piires.
    (karistus - max 1 kuu blokeering, esimene rikkumine - hoiatus, teine rikkumine - mute vahemikus 30m - 1p, kolmas rikkumine keeld vahemikus 12h - 3p, kui ikka aru ei saa, siis juba 1 nädal blokeering jne)
   1. Keelatud on jäljendada teiste kasutajanimesi, logida teiste kasutajate alt sisse, jagada kasutajate paroole vms
    (karistus - igavene blokeering, harvadel juhtudel hoiatus)
   1. Keelatud on jagada teiste mängijate personaalset infot (nime, elukohta, välimust, facebooki, instagrami, isikukoodi, muid arve jne). Seda juhul kui isik seda ise ei soovi, kuid selleks ei pea luba küsima, vaid "by default" on selline käitumine lubamatu ja keelatud.
    (karistus - max igavene blokeering, kergem rikkumine hoiatus, raskem rikkumine 1 nädal blokeering)
   1. Keelatud on müüa poodides, /ah-s, oksjonil ja muudes kohtades ebasobivaid, roppuseid sisaldavaid või muude nimedega esemeid (k.a narkootikumid). Keelatud on ka müüa /hdb käsklusega saadavaid päid.
    (karistus - max 1 nädal blokeering, alguses hoiatus, kui aru ei saa saa siis paaripäevane blokeering)
   1. Keelatud on tulla sisse uue kasutajaga, kui üks kasutaja on eelnevalt serverist keelustatud (keelu eiramine on keelatud).
    (karistus - max igavene blokeering)
   1. Rangelt on keelatud jagada meeskonna privaatvestluseid.
    (karistus - max igavene blokeering)
   1. Keelatud on maailma reostamine, (suvaliselt plokkide maha panemine, kõrged laava või vee tornid, lääg masinad, mis viivad mängus FPSi alla 10-ne - seda juhul, kui tegemist on keskmiselt parema riistvaraga arvutiga, suvalistes kohtades TNTga maailma õhku laskmine jms.) v.a Factions
    (karistus - max igavene blokeering, kergem rikkumine hoiatus või paar päeva blokeeringut)
   1. Keelatud on mängijaid TP killida, trapida (lõksu püüda ja tappa või esemeid endale varastada). Siia hulka läheb ka kodu tegemine teise inimese juurde, sinna teleporteerimine ja nende tapmine. v.a factions serveris
    (karistus - max 1 nädal blokeering, alguses harvadel juhtudel hoiatus, tavaliselt 3 päeva blokeeringut)
   1. Keelatud on ühes kohas üle 50 spawneri kasutamine (vähemalt 200 plokki peab vahet olema)
    (karistus - max 1 nädal blokeering, mängijale antakse seesoleku ajal veerand tundi aega, et vajalik kogus spawnereid eemaldada või seda teeb meeskonnaliige)
   1. Keelatud on rääkida ebasobivatest teemadest (seonduvad roppustega, solvangutega, natsismiga, häkkimisega, seksismiga jms). Alkoholist on lubatud rääkida tingimusel, et see ei lähe kätte ära n.ö roleplay õllepeoks. Serveris ei tohi kindlasti müüa tubakatooteid või muud kraami, mis on alla 18-aastastele keelatud.
    (karistus - max 2 nädalat blokeering, alguses hoiatus, tavaliselt 3 päeva blokeeringut)
   1. Keelatud on kasutada skin'e, mis on paljastavad, natsismiga seotud, seksismiga, teiste mängijate solvamise eesmärgil jms.
    (karistus - alguses hoiatus, kui skin'i ära ei vahetata, siis tuletame veel ühe korra meelde, kui ikka ära ei vaheta, siis tavaliselt 3 päeva blokeeringut)
   1. Keelatud on perepoliitika serveri avalikus jututoas. See tähendab kellegi kutsumist emaks, isaks, pojaks, onuks jne.
    (karistus - alguses hoiatus, hoiatuse eiramisega kaasneb 1 tund kuni 3 päeva vaigistust)
   1. Keelatud on jäljendada ning kopeerida teiste ehitisi (kujud, hooned, xp-farmid jne) ilma algse ehitaja loata, kui tegu pole internetist leitava ehitisega.
    (karistus - alguses hoiatus ning karistatavale antakse piisavalt aega ehitise lammutamiseks (oleneb algse ehitaja soovist), hoiatuse eiramisega kaasneb kuni 2 päeva blokeeringut)
   1. Igasugused AFK masinad ja farmid on serveris keelatud (k.a näiteks minecarti peal edasi-tagasi sõitmine ning endal autoclickeri peale jätmine ja siis mobide tapmine). Keelatud on kasutada Auto-Clickerit, et end xp-farmidesse mobe tapma jätta (selle alla läheb ka esemete jätmine hiirele jne), sest see on ikkagi afk-farm.
    (karistus - alguses hoiatus ning kick, hiljem juba 7d ban - miks nii suur? Sest need farmid jätavad jäädava jälje serveri ekonoomia tasakaalu.

  LISA:

   1. Kännukas Minecraft juhtkond võtab endale vabaduse reegleid ning nende rikkumise korral rakendatavaid karistusi muuta ilma täiendava etteteatamiseta. Lisandunud reeglid leiab endiselt postituse alt kommentaariumist.
   1. Postituses välja toodud reeglite rikkumise korral rakendatavad karistused ei pruugi reaalsuses vastata väljatoodule. Reeglite rikkumise hetkel kohalviibiv meeskonnaliige juhendub siinsetest karistustest, vajadusel hindab ise rikkumise tõsidust või konsulteerib juhtkonnaga.
   1. Kuigi meil on reegel, et serveriväliste tehingute eest Kännukas ei vastuta, siis siiski on meil õigus tagastada serveripoolsed varad, mis on tehingu käigus loosi läinud. Seega kui näiteks üks osapool petab teises mängus eesmärgiga serveri mängijalt rank saada (kõigepealt antakse kätte rank ja siis lubatakse anda mängus asjad); kui seda ei tehta, siis meil on õigus anda rank mängijale tagasi.
   1. Kõik tehingud, kus üks või enam vahetatavatest kaupadest on serverivälised (euro, diamond lockid, Steam kinkekaardid jne), loetakse serverivälisteks tehinguteks. Selliste tehingute üle puudub meeskonnal ning juhtkonnal võim. Kõik sellised tehingud toimuvad vaid mängijate omal vastutusel.
   1. Kännuka Discord serveriga ühinedes soovitame ka Discordi serveri reeglid üle lugeda, mille leiate eraldi #reeglid channelist.
   1. Korduvate karistuste ning juhtkonna heakskiidu korral võib mängijale rakendada igavese karistuse (keelu või vaigistuse).
 • Lisatud:

  Kännuka Minecraft serveris on keelatud:

  kasutada skin'e, mis on paljastavad, natsismiga seotud, seksismiga, teiste mängijate solvamise eesmärgil jms.
  (karistus - alguses hoiatus, kui skin'i ära ei vahetata, siis tuletame veel ühe korra meelde, kui ikka ära ei vaheta, siis tavaliselt 3 päeva blokeeringut)

 • Seoses Minecrafti 1.14 uuenduse halva jõudlusega vähendasime spawnerite limiidi 40 peale. Siiski võib üks mängija omada rohkem spawnere tingimusel, et need asuvad teineteisest piisavas kauguses (vähemalt 200 plokki)

 • Lisatud esimene lisa serveriväliste tehingute kohta.

  Kõik tehingud, kus üks või enam vahetatavatest kaupadest on serverivälised (euro, diamond lockid, Steam kinkekaardid jne), loetakse serverivälisteks tehinguteks. Selliste tehingute üle puudub meeskonnal ning juhtkonnal võim. Kõik sellised tehingud toimuvad vaid mängijate omal vastutusel.

 • Lisatud reegel perepoliitika kohta.

  Keelatud on perepoliitika serveri avalikus jututoas. See tähendab kellegi kutsumist emaks, isaks, pojaks, onuks jne.
  (karistus - alguses hoiatus, hoiatuse eiramisega kaasneb 1 tund kuni 3 päeva vaigistust)

 • Lisatud:

  Kuigi meil on reegel, et serveriväliste tehingute eest Kännukas ei vastuta, siis siiski on meil õigus tagastada serveripoolsed varad, mis on tehingu käigus loosi läinud. Seega kui näiteks üks osapool petab teises mängus eesmärgiga serveri mängijalt rank saada (kõigepealt antakse kätte rank ja siis lubatakse anda mängus asjad); kui seda ei tehta, siis meil on õigus anda rank mängijale tagasi.

 • Uuendatud, osalt ümber kirjutatud, soovitame uuesti läbi lugeda.

 • Muudetud spawnerite limiit serverites 40 pealt 50 peale.

 • LISATUD:

  • Keelatud on jäljendada ning kopeerida teiste ehitisi (kujud, hooned, xp-farmid jne) ilma algse ehitaja loata, kui tegu pole internetist leitava ehitisega.
   (karistus - alguses hoiatus ning karistatavale antakse piisavalt aega ehitise lammutamiseks (oleneb algse ehitaja soovist), hoiatuse eiramisega kaasneb kuni 2 päeva blokeeringut)

  • Korduvate karistuste ning juhtkonna heakskiidu korral võib mängijale rakendada igavese karistuse (keelu või vaigistuse).

 • LISATUD:

  • Keelatud on igasugune pettus ja valetamine. Eriti kui üheks petta saajaks või kannatajaks on meeskonnaliige. Valetamise alla kuulub ka meeskonnaliikme töö häirimine, nt öeldes, et kasutad abistavaid programme, kuigi tegelikult neid ei oma. Factionsi serveris on mängumoodile omaselt petmine lubatud, kuid petta ei tohi välja mängija **autaset **(nt lubad, et annad enda autaseme mängijale kui too annab sulle 1 million mängusisest raha).
   (karistus - max 1 kuu blokeering, esimene kord hoiatus, teine kord blokeering vahemikus, autaseme eemaldamine)
 • Modifitseeritud reegel:

   1. Keelatud on mängijaid TP killida, trapida (lõksu püüda ja tappa või esemeid endale varastada). Siia hulka läheb ka kodu tegemine teise inimese juurde, sinna teleporteerimine ja nende tapmine. v.a factions serveris
    (karistus - max 1 nädal blokeering, alguses harvadel juhtudel hoiatus, tavaliselt 3 päeva blokeeringut)
 • LISATUD:

  • Igasugused AFK masinad ja farmid on serveris keelatud (k.a näiteks minecarti peal edasi-tagasi sõitmine ning endal autoclickeri peale jätmine ja siis mobide tapmine). Keelatud on kasutada Auto-Clickerit, et end xp-farmidesse mobe tapma jätta (selle alla läheb ka esemete jätmine hiirele jne), sest see on ikkagi afk-farm.
Log in to reply
 
 • @rozzuVaa ei olnud

  read more
 • K

  Serveri peale raha kulutamine on vanatahtlik, mdea miks selle välja toomine sul vajalik oli. Sinu ajalugu on kirev, kui karistada oled saanud ostad alati unbanni nimg ei õpi oma vigadest. Meie meelitamine oma annetustega ei anan midagi juurde. Arvan, et peaksid kui sellise avalduse teed midagi paremat välja mõtlema kui see siin. Ühesõnaga EI minu poolt.

  read more
 • K

  POOOOOOLT!!!!!

  read more
 • Avaldus pole korralikult üle vaadatud ja kõigil on negatiivseid külgi, keegi pole perfektne. 🙂
  Vastu!

  read more