Serveri reeglid

Topic created · 16 Posts · 4997 Views
 • » Kännukas Minecraft serveri reeglid «

  Kännuka Minecraft serveris on meeldiva keskkonna loomiseks pandud kirja oma n.ö karistusseadustik, mille järgi peaks iga mängija juhenduma. Kui mängija aga ei soovi käituda nii nagu on ette nähtud, siis määratakse talle selle eest karistus. Teie ees on hetkel kehtiv Kännukas Minecraft serveri reeglistik:


  1.1. Keelatud on kasutada abistavaid programme (fly, speed, jesus, spider, fastbow, antiknockback, xray, killaura, chestesp jne), v.a autoclickerit plokkide asetamiseks ja lõhkumiseks ehitustöödel. Skypvps on lubatud autoclickerit kasutada üksnes XP ja lumepallide loopimiseks.
  (karistus - max igavene blokeering, esimene rikkumine 7d ban, teine rikkumine 14d ban)

  1.2. Keelatud on muuta teiste ehitisi nende soovile vastaselt.
  (karistus määratakse kahjustuse suurusest sõltuvalt)

  1.3. Keelatud on kasutada liiga pikka (üle 20 tähemärgi) ja venitatud nimesi, roppusi sisaldavaid, solvavaid, usunditega, ka natsismiga seotud väljendeid ja väljavaateid või jäljendada juba olemasolevat kasutajat.
  (meeskonnal on õigus blokeerida ebasobiva nimega kasutaja igavesti)

  1.4. Keelatud on vigu leides neid ära kasutada ja sellest mitte meeskonnale või kõrgematele teatada. Alati tuleb teavitada vigadest! Vea tõttu saadud esemeid, raha, xp vms ei jäeta mängijale alles!
  (karistus – max igavene blokeering, harvadel juhtudel hoiatus, tavaliselt 2 nädalat blokeering või igavene)

  1.5. Keelatud on igasugune varastamine. Samuti ei tohi takistada mängija juurdepääsu enda asjadele;
  (karistus – max 2 nädalat blokeering, esimene kord antakse võimalus asjad tagastada)

  1.6. Keelatud on igasugune pettus ja valetamine. Eriti kui üheks petta saajaks või kannatajaks on meeskonnaliige. Petmise alla kuuluvad järgmised juhtumid: auastmete, esemete jt müük, kui tehing jääb ühepoolseks. Samuti ei tohi müüa esemeid, millel on võltsnimed ehk näiteks esitatakse tavalist Vanilla Enchanti Custom Enchantina.
  (karistus – max 2 nädalat blokeering, esimene kord tavaliselt hoiatus)

  1.7. Keelatud on olla üksteise suhtes vaenulikud ehk käsutamine, solvamine, mõnitamine, provotseerimine jms. Hoidkem tülid serverist väljaspool, et vältida karistusi. Olgem sõbralikud!
  (karistus – max 2 nädalat blokeering, esimene kord hoiatus, teine kord vaigistus 30m - 1d, kolmas kord blokeering 12h - 3d, korduval rikkumisel võib määrata karistuse olenevalt olukorra tõsidusest)

  1.8. Keelatud on igasugune reklaamimine (v.a Hypixel ja Mineplex). Keelatud on ka mainida serverite nimesi**, IP-aadresse vm. Samuti on keelatud Kännukat reklaamida teistes serverites. See ei ole koht, kust mängijaid saada.
  (karistus – max igavene blokeering, esimene kord hoiatus, teine kord vaigistus kuni 12h, korduval rikkumisel otsustatakse karistus vastavalt rikkumise suurusele

  1.9. Keelatud on ehitada ala kellegi teise alale lähemale, kui 20 plokki. Seda juhul, kui ala omanik seda ei soovi. Samuti ei või viibida teiste aladel nende soovile vastaselt.
  (karistus – eemaldatakse ehitis, max 1 nädal blokeering)

  1.10. Keelatud on kaasmängijate segamine ja häirimine.
  (karistus - max 1 nädal blokeering)

  1.11. Keelatud on serveris kirjakasti reostamine (spam - üle 3 korra samasisulise sõnumi saatmine, suvaliste tähtede kirjutamine, venitamine üle 5 tähemärgi, caps üle 5 tähe jms). Keelatud on ka jagada veebilehti, mis sisaldavad ebasobilikku sisu.
  (karistus - max 1 nädal blokeering, esimene kord hoiatus ja iga järgnev rikkumine on vaigistamine vastavalt tõsidusele)

  1.12. Keelatud on liigne ropendamine ja solvamine (k.a lühendid nt wtf, mv, tra jne ning privaatsõnumites).
  (karistus - max 1 kuu blokeering, esimene rikkumine - hoiatus, teine rikkumine - mute vahemikus 30m - 1p, kolmas rikkumine keeld vahemikus 12h - 3p, järgnevate rikkumiste puhul juba pikemad blokeeringud)

  1.13. Keelatud on jäljendada teiste kasutajanimesi, logida teiste kasutajate alt sisse, jagada kasutajate paroole jms.
  (karistus - igavene blokeering)

  1.14. Keelatud on jagada kellegi isiklikku infot (nimi, elukoht, välimus, facebook, instagram(jt) ning teisi andmeid). Ei tohi kasutada infot teiste kohta omakasupüüdlikult.
  (karistus - max igavene blokeering, kergem rikkumine hoiatus, raskem rikkumine 1 nädal blokeering, iga järgnev vastavalt tõsidusele)

  1.15. Keelatud on müüa poodides, oksjonil ja muudes kohtades ebasobivaid, roppusi sisaldavaid või narkootiliste nimedega esemeid. (Vt ka Reegel 1.6)
  (karistus - max 1 nädal blokeering, alguses hoiatus, korduv rikkumine käsitletakse vastavalt rikkumise suurusele)

  1.16. Keelatud on tulla sisse uue kasutajaga, kui üks kasutaja on eelnevalt serverist keelustatud.
  (karistus - max igavene blokeering, enamasti karistuse pikendamine k.a põhikasutajale)

  1.17. Rangelt on keelatud jagada meeskonna privaatvestluseid ning privaatsõnumeid mängijale.
  (karistus - max igavene blokeering)

  1.18. Keelatud on maailma reostamine, (suvaliselt plokkide maha panemine, kõrged laava/vee tornid v.a oma alal, lag masinad, mis langetavad FPSi alla 10 (seda juhul, kui tegemist on keskmiselt parema riistvaraga arvutiga), suvalistes kohtades maailma õhku laskmine, natsi ja muu taoline sümboolika, pornograafia jms.
  (karistus - max igavene blokeering, karistus vastavalt rikkumise suurusele

  1.19. Keelatud on mängijaid TP killida, trapida (lõksu püüda ja tappa või esemeid endale varastada) ning spawnkillida (Endis, nether portalite juures või /back tehes). Siia hulka läheb ka kodu tegemine teise inimese juurde, sinna teleporteerimine ja nende tapmine. Ei tohi AFK olevat inimest liigutada tapmise eesmärgil. TP killimise juhtumeid arutavad meeskonnaliikmed eraldi.
  (karistus - max 1 nädal blokeering, alguses harvadel juhtudel hoiatus, tavaliselt 3 päeva blokeeringut)

  1.20. Keelatud on ühes kohas üle 40 spawneri kasutamine.
  (karistus - max 1 nädal blokeering, mängijale antakse seesoleku ajal veerand tundi aega, et vajalik kogus spawnereid eemaldada või seda teeb meeskonnaliige)

  1.21. Keelatud on rääkida ebasobivatest teemadest (roppused, solvangud, natsism, abistavad programmid, seksism jms). Samuti pole Minecrafti server koht, kus müüa alkoholi ja tubakatooteid.
  (karistus - max 2 nädalat blokeering, alguses hoiatus, tavaliselt 3 päeva blokeeringut või vastavalt rikkumise suurusele)

  1.22. Keelatud on kasutada skin'e, mis on paljastavad, igat moodi diskrimineerivad (natsism, rassism, seksism) või kaasmängijaid otseselt solvavad.
  (karistus - alguses hoiatus, kahte hoiatust eirates tavaliselt 3 päeva blokeeringut või vastavalt rikkumise suurusele)

  1.23. Keelatud on perepoliitika serveri avalikus jututoas.
  (karistus - alguses hoiatus, hoiatuse eiramisega kaasneb 1 tund kuni 3 päeva vaigistust)

  1.24. Keelatud on jäljendada ning kopeerida teiste ehitisi (kujud, hooned, xp-farmid jne) ilma algse ehitaja loata.
  (karistus - alguses hoiatus ning karistatavale antakse piisavalt aega ehitise lammutamiseks (oleneb algse ehitaja soovist), hoiatuse eiramisega kaasneb kuni 2 päeva blokeeringut)

  1.25. Igasugused AFK masinad ja farmid on serveris keelatud (k.a näiteks minecarti peal edasi-tagasi sõitmine ning endal autoclickeri peale jätmine mob'ide tapmiseks). Keelatud on kasutada Auto-Clickerit, et end xp-farmidesse mobe tapma jätta (selle alla läheb ka esemete jätmine hiirele jne).
  (karistus - alguses hoiatus ning kick, hiljem juba 7d ban - miks nii suur? Sest need farmid jätavad jäädava jälje serveri ekonoomia tasakaalu.)

  1.26. Keelatud on alade sisenemis- ning lahkumissõnumites (greeting ja farewell) kasutada ebasobivaid väljendeid/sõnu - roppused, solvangud jne. Keelatud on ka mängijate sõnumite või karistuste jäljendamine/võltsimine. Selle reegli kohta käivad ka kõik teised reeglid, mis on selle valdkonnaga seotud.
  (karistus - alguses hoiatus ning ebasobiliku sisuga teavitus eemaldatakse, korduvate rikkumiste eest kuni 3d ban)

  1.27. Auastme liigutamine teistele kasutajatele: laenamine toimub ainult siis, kui meeskonnaliikmele antakse sellest teada. Ilma ajalise informatsioonita tõstetakse auaste igaveseks teisele mängijale ja omandiõigus kuulub sellest ajast uuele omanikule. Reegel ei kehti varastatud auastmetele. Auastmete üle tõstmiseks peavad mõlemad osapooled olema samal ajal serverisse sisse logitud.


  SkyPvP Reeglid

  2.1. Spawnis kogemata maha visatud esemed peab omanikule tagastama, kui ta avaldab selleks soovi. Turvaline viis vahetuseks on minna spawni all olevatesse ruumidesse.

  2.2. SkyPvP mängualas vigade ära kasutamine on keelatud.
  (karistus määratakse vastavalt rikkumise tõsidusele)

  Skyhub Reeglid

  3.1. Alt kasutajatega ei tohi teha saari ja siis nendelt võtta spawnereid või muud loot'i enda põhikasutaja saare jaoks.


  » Lisainfo «

  • Kännukas Minecraft juhtkond võtab endale vabaduse reegleid ning nende rikkumise korral rakendatavaid karistusi muuta ilma täiendava etteteatamiseta. Lisandunud reeglid leiab endiselt postituse alt kommentaariumist.

  • Postituses välja toodud reeglite rikkumise korral rakendatavad karistused ei pruugi reaalsuses vastata väljatoodule. Reeglite rikkumise hetkel kohalviibiv meeskonnaliige juhendub siinsetest karistustest, vajadusel hindab ise rikkumise tõsidust või konsulteerub juhtkonnaga.

  • Kõik tehingud, kus üks või enam vahetatavatest kaupadest on serverivälised (euro, diamond lockid, Steam kinkekaardid jne), loetakse serverivälisteks tehinguteks. Selliste tehingute üle puudub meeskonnal ning juhtkonnal võim. Kõik sellised tehingud toimuvad vaid mängijate omal vastutusel. Juhtkonnal on siiski õigus tagastada pettuse ohvriks langenud isikutele tema rank(id).

  • Kännuka Discord serveriga ühinedes soovitame ka Discordi serveri reeglid üle lugeda, mille leiate eraldi #reeglid channelist.

  • Korduvate karistuste ning juhtkonna heakskiidu korral võib mängijale rakendada igavese karistuse (keelu või vaigistuse).

 • Lisatud:

  Kännuka Minecraft serveris on keelatud:

  kasutada skin'e, mis on paljastavad, natsismiga seotud, seksismiga, teiste mängijate solvamise eesmärgil jms.
  (karistus - alguses hoiatus, kui skin'i ära ei vahetata, siis tuletame veel ühe korra meelde, kui ikka ära ei vaheta, siis tavaliselt 3 päeva blokeeringut)

 • Seoses Minecrafti 1.14 uuenduse halva jõudlusega vähendasime spawnerite limiidi 40 peale. Siiski võib üks mängija omada rohkem spawnere tingimusel, et need asuvad teineteisest piisavas kauguses (vähemalt 200 plokki)

 • Lisatud esimene lisa serveriväliste tehingute kohta.

  Kõik tehingud, kus üks või enam vahetatavatest kaupadest on serverivälised (euro, diamond lockid, Steam kinkekaardid jne), loetakse serverivälisteks tehinguteks. Selliste tehingute üle puudub meeskonnal ning juhtkonnal võim. Kõik sellised tehingud toimuvad vaid mängijate omal vastutusel.

 • Lisatud reegel perepoliitika kohta.

  Keelatud on perepoliitika serveri avalikus jututoas. See tähendab kellegi kutsumist emaks, isaks, pojaks, onuks jne.
  (karistus - alguses hoiatus, hoiatuse eiramisega kaasneb 1 tund kuni 3 päeva vaigistust)

 • Lisatud:

  Kuigi meil on reegel, et serveriväliste tehingute eest Kännukas ei vastuta, siis siiski on meil õigus tagastada serveripoolsed varad, mis on tehingu käigus loosi läinud. Seega kui näiteks üks osapool petab teises mängus eesmärgiga serveri mängijalt rank saada (kõigepealt antakse kätte rank ja siis lubatakse anda mängus asjad); kui seda ei tehta, siis meil on õigus anda rank mängijale tagasi.

 • Uuendatud, osalt ümber kirjutatud, soovitame uuesti läbi lugeda.

 • Muudetud spawnerite limiit serverites 40 pealt 50 peale.

 • LISATUD:

  • Keelatud on jäljendada ning kopeerida teiste ehitisi (kujud, hooned, xp-farmid jne) ilma algse ehitaja loata, kui tegu pole internetist leitava ehitisega.
   (karistus - alguses hoiatus ning karistatavale antakse piisavalt aega ehitise lammutamiseks (oleneb algse ehitaja soovist), hoiatuse eiramisega kaasneb kuni 2 päeva blokeeringut)

  • Korduvate karistuste ning juhtkonna heakskiidu korral võib mängijale rakendada igavese karistuse (keelu või vaigistuse).

 • LISATUD:

  • Keelatud on igasugune pettus ja valetamine. Eriti kui üheks petta saajaks või kannatajaks on meeskonnaliige. Valetamise alla kuulub ka meeskonnaliikme töö häirimine, nt öeldes, et kasutad abistavaid programme, kuigi tegelikult neid ei oma. Factionsi serveris on mängumoodile omaselt petmine lubatud, kuid petta ei tohi välja mängija **autaset **(nt lubad, et annad enda autaseme mängijale kui too annab sulle 1 million mängusisest raha).
   (karistus - max 1 kuu blokeering, esimene kord hoiatus, teine kord blokeering vahemikus, autaseme eemaldamine)
 • LISATUD:

  • Igasugused AFK masinad ja farmid on serveris keelatud (k.a näiteks minecarti peal edasi-tagasi sõitmine ning endal autoclickeri peale jätmine ja siis mobide tapmine). Keelatud on kasutada Auto-Clickerit, et end xp-farmidesse mobe tapma jätta (selle alla läheb ka esemete jätmine hiirele jne), sest see on ikkagi afk-farm.
 • Muudetud TP killimise ja trapimise reeglit!

  • Keelatud on mängijaid TP killida, trapida (lõksu püüda ja tappa või esemeid endale varastada) ning spawnkillida (Endis, nether portalite juures või /back tehes). Siia hulka läheb ka kodu tegemine teise inimese juurde, sinna teleporteerimine ja nende tapmine. v.a factions serveris

  Võimalikud karistused jäid samaks.

 • Reegleid veidi kohandatud. Reeglite sisu ning karistused jäid kõik samaks.
  Mõningatele reeglitele lisatud infomull täpsustava sisuga.

 • Lisatud reegel greeting ning farewell flagide kohta.

  1.26. Keelatud on alade sisenemis- ning lahkumissõnumites (greeting ja farewell) kasutada ebasobivaid väljendeid/sõnu - roppused, solvangud jne. Keelatud on ka mängijate sõnumite või karistuste jäljendamine/võltsimine.

 • 1.27. Meeskonnaliikmetel on keelatud nõuda mängijatelt ekraani jagamist misiganes tarbeks (abistavad programmid jne). Igaühe failid on nende enda omad ja õigus jääda privaatseks.

 • Tuletame meelde, et spawnerite kogus ühes XP farmis on jätkuvalt 40 ja seda mõlemas Survival serveris.

Log in to reply
 
 • Tuletame meelde, et spawnerite kogus ühes XP farmis on jätkuvalt 40 ja seda mõlemas Survival serveris.

  read more
 • 1.27. Meeskonnaliikmetel on keelatud nõuda mängijatelt ekraani jagamist misiganes tarbeks (abistavad programmid jne). Igaühe failid on nende enda omad ja õigus jääda privaatseks.

  read more
 • Lisatud reegel greeting ning farewell flagide kohta.

  1.26. Keelatud on alade sisenemis- ning lahkumissõnumites (greeting ja farewell) kasutada ebasobivaid väljendeid/sõnu - roppused, solvangud jne. Keelatud on ka mängijate sõnumite või karistuste jäljendamine/võltsimine.

  read more
 • Reegleid veidi kohandatud. Reeglite sisu ning karistused jäid kõik samaks.
  Mõningatele reeglitele lisatud infomull täpsustava sisuga.

  read more