Serveri reeglid

KÄNNUKAS MINECRAFT SERVERI REEGLID


Kännuka Minecraft serveris on keelatud:

 • kasutada abistavaid programme (fly, speed hackid, jesus hackid jne), v.a plokkide asetamiseks ja lõhkumiseks ehitustöödel.
  (karistus - max igavene blokeering, esimene rikkumine 14d ban, teine rikkumine 30d ban)

 • griifida ja muuta teiste ehitisi nende soovile vastaselt (v.a factions serveris).
  (karistus - max igavene blokeering sõltuvalt ehitisest, esimene rikkumine 14d ban, teine rikkumine 30d ban)

 • kasutada liiga pikka (üle 22 tähemärgi) nime, allakriipsutust ning läbikriipsutust (&n ja &m) rohkem kui kahel karakteril, venitatatud nimesi (aaaaaaaaa), roppusi sisaldavaid, solvavaid (nt neeger), usunditega, ka natsismiga seotud väljendeid ja väljavaateid või jäljendada teiste kasutajanime. Soovitame kasutada hüüdnimes enda päris kasutajanime.
  (karistus - max 1 nädal blokeering)

 • viga leides seda ära kasutada ja sellest mitte meeskonnale või kõrgematele teatada. Alati tuleb teavitada vigadest! Vea tõttu saadud esemeid, raha xp vms ei jäeta mängijale alles!
  (karistus – max igavene blokeering, harvadel juhtudel hoiatus, tavaliselt 2 nädalat blokeeringut)

 • teistelt asju nendelt luba küsimata ära võtmine (varastamine) v.a factions.
  (karistus - max 2 nädalat blokeering, esimesel korral hoiatus, teine kord blokeering vahemikus 3p - 1 nädal)

 • igasugune pettus ja valetamine. Eriti kui üheks petta saajaks või kannatajaks on meeskonnaliige. Valetamise alla kuulub ka meeskonnaliikme töö häirimine, nt öeldes, et kasutad abistavaid programme, kuigi tegelikult neid ei oma.
  (karistus - max 1 kuu blokeering, esimene kord hoiatus, teine kord blokeering vahemikus 3p - 1 nädal)

 • olla üksteise suhtes vaenulikud - keelatud on käsutada, solvata, mõnitada, provotseerida jms. Samuti soovitame hoida draama serveri kirjakastist väljaspool, et vältida karistusi.
  (karistus - max 2 nädalat blokeering, esimene kord hoiatus, teine kord vaigistus vahemikus 30m - 1d, kolmas kord blokeering vahemikus 12h - 3d, kui ikka aru ei saa, siis pikem blokeering)

 • igasugune reklaamimine (v.a Hypixel ja Mineplex serverite, kuid see ei tähenda, et spamite neid IPsi). Keelatud on ka mainida serverite nimesi, IP aadresse vm. Samuti on keelatud Kännukat reklaamida teistes serverites. See ei ole koht, kust mängijaid saada.
  (karistus - max igavene blokeering, harva hoiatus)

 • ehitada endale ala kellegi teise alale lähemale, kui 20 plokki. Seda juhul, kui ala omanik seda ei soovi. Samuti on keelatud viibida teiste aladel nende soovile vastaselt.
  (karistus – eemaldatakse ehitis, max 1 nädal blokeering)

 • mängijate segamine, häirimine (ees olemine, nähtamatuse võlujoogiga esemete asetamine, teleport kutsete spammimine, privaatsõnumites segamine, muu trollimine jms).
  (karistus - max 1 nädal blokeering)

 • serveris kirjakasti reostamine (spam - üle 3 korra ühe ja sama teksti sisestamine, suvaliste tähtede kirjutamine, venitamine üle 5 tähemärgi, caps üle 4 tähe jms. Keelatud on ka jagada veebilehti, mis sisaldavad ebasobilikku infot, pilte (nt pornopilte), solvavad kedagi, sisaldavad nuhkvara või muud sorti viiruseid jne.
  (karistus - max 1 nädal blokeering)

 • liigne ropendamine ja solvamine (k.a lühendid nt wtf, mv, tra jne) - kui juhtub paar sõna tulema, ei ole hullu, keegi sind ära ei vääna sellepärast, vandumine on lubatud mõistuse piires.
  (karistus - max 1 kuu blokeering, esimene rikkumine - hoiatus, teine rikkumine - mute vahemikus 30m - 1p, kolmas rikkumine keeld vahemikus 12h - 3p, kui ikka aru ei saa, siis juba 1 nädal blokeering jne)

 • jäljendada teiste kasutajanimesi, logida teiste kasutajate alt sisse, jagada kasutajate paroole vms
  (karistus - igavene blokeering, harvadel juhtudel hoiatus)

 • jagada teiste mängijate personaalset infot (nime, elukohta, välimust, facebooki, instagrami, isikukoodi, muid arve jne). Seda juhul kui isik seda ise ei soovi, kuid selleks ei pea luba küsima, vaid "by default" on selline käitumine lubamatu ja keelatud.
  (karistus - max igavene blokeering, kergem rikkumine hoiatus, raskem rikkumine 1 nädal blokeering)

 • müüa poodides, /ah-s ja muudes kohtades ebasobivaid, roppuseid sisaldavaid või muude nimedega esemeid (k.a narkootikumid). Keelatud on ka müüa /hdb käsklusega saadavaid päid.
  (karistus - max 1 nädal blokeering, alguses hoiatus, kui aru ei saa saa siis paaripäevane blokeering)

 • tulla sisse uue kasutajaga, kui üks kasutaja on eelnevalt serverist keelustatud (keelu eiramine on keelatud).
  (karistus - max igavene blokeering)

 • jagada meeskonna vestluseid, chati vms.
  (karistus - max igavene blokeering)

 • maailma reostamine, (suvaliselt plokkide maha panemine, kõrged laava või vee tornid, lääg masinad, mis viivad mängus FPSi alla 10-ne - seda juhul, kui tegemist on keskmiselt parema riistvaraga arvutiga, suvalistes kohtades TNTga maailma õhku laskmine jms.) v.a Factions
  (karistus - max igavene blokeering, kergem rikkumine hoiatus või paar päeva blokeeringut)

 • mängijaid TP killida, trapida (lõksu püüda ja tappa või esemeid endale varastada) v.a factions serveris
  (karistus - max 1 nädal blokeering, alguses harvadel juhtudel hoiatus, tavaliselt 3 päeva blokeeringut)

 • ühes kohas üle 40 spawneri kasutamine (vähemalt 200 plokki peab vahet olema)
  (karistus - max 1 nädal blokeering, mängijale antakse seesoleku ajal veerand tundi aega, et vajalik kogus spawnereid eemaldada või seda teeb meeskonnaliige)

 • rääkida ebasobivatest teemadest (seonduvad roppustega, solvangutega, natsismiga, häkkimisega, seksismiga jms).
  (karistus - max 2 nädalat blokeering, alguses hoiatus, tavaliselt 3 päeva blokeeringut)

 • kasutada skin'e, mis on paljastavad, natsismiga seotud, seksismiga, teiste mängijate solvamise eesmärgil jms.
  (karistus - alguses hoiatus, kui skin'i ära ei vahetata, siis tuletame veel ühe korra meelde, kui ikka ära ei vaheta, siis tavaliselt 3 päeva blokeeringut)

 • perepoliitika serveri avalikus jututoas. See tähendab kellegi kutsumist emaks, isaks, pojaks, onuks jne.
  (karistus - alguses hoiatus, hoiatuse eiramisega kaasneb 1 tund kuni 3 päeva vaigistust)


LISA:

 • Kännukas Minecraft juhtkond võtab endale vabaduse reegleid ning nende rikkumise korral rakendatavaid karistusi muuta ilma täiendava etteteatamiseta. Lisandunud reeglid leiab endiselt postituse alt kommentaariumist.

 • Postituses välja toodud reeglite rikkumise korral rakendatavad karistused ei pruugi reaalsuses vastata väljatoodule. Reeglite rikkumise hetkel kohalviibiv meeskonnaliige juhendub siinsetest karistustest, vajadusel hindab ise rikkumise tõsidust või konsulteerib juhtkonnaga.

 • Kuigi meil on reegel, et serveriväliste tehingute eest Kännukas ei vastuta, siis siiski on meil õigus tagastada serveripoolsed varad, mis on tehingu käigus loosi läinud. Seega kui näiteks üks osapool petab teises mängus eesmärgiga serveri mängijalt rank saada (kõigepealt antakse kätte rank ja siis lubatakse anda mängus asjad); kui seda ei tehta, siis meil on õigus anda rank mängijale tagasi.

 • Kõik tehingud, kus üks või enam vahetatavatest kaupadest on serverivälised (euro, diamond lockid, Steam kinkekaardid jne), loetakse serverivälisteks tehinguteks. Selliste tehingute üle puudub meeskonnal ning juhtkonnal võim. Kõik sellised tehingud toimuvad vaid mängijate omal vastutusel.

Lisatud:

Kännuka Minecraft serveris on keelatud:

kasutada skin'e, mis on paljastavad, natsismiga seotud, seksismiga, teiste mängijate solvamise eesmärgil jms.
(karistus - alguses hoiatus, kui skin'i ära ei vahetata, siis tuletame veel ühe korra meelde, kui ikka ära ei vaheta, siis tavaliselt 3 päeva blokeeringut)

Seoses Minecrafti 1.14 uuenduse halva jõudlusega vähendasime spawnerite limiidi 40 peale. Siiski võib üks mängija omada rohkem spawnere tingimusel, et need asuvad teineteisest piisavas kauguses (vähemalt 200 plokki)

Lisatud esimene lisa serveriväliste tehingute kohta.

Kõik tehingud, kus üks või enam vahetatavatest kaupadest on serverivälised (euro, diamond lockid, Steam kinkekaardid jne), loetakse serverivälisteks tehinguteks. Selliste tehingute üle puudub meeskonnal ning juhtkonnal võim. Kõik sellised tehingud toimuvad vaid mängijate omal vastutusel.

Lisatud reegel perepoliitika kohta.

Keelatud on perepoliitika serveri avalikus jututoas. See tähendab kellegi kutsumist emaks, isaks, pojaks, onuks jne.
(karistus - alguses hoiatus, hoiatuse eiramisega kaasneb 1 tund kuni 3 päeva vaigistust)

Lisatud:

Kuigi meil on reegel, et serveriväliste tehingute eest Kännukas ei vastuta, siis siiski on meil õigus tagastada serveripoolsed varad, mis on tehingu käigus loosi läinud. Seega kui näiteks üks osapool petab teises mängus eesmärgiga serveri mängijalt rank saada (kõigepealt antakse kätte rank ja siis lubatakse anda mängus asjad); kui seda ei tehta, siis meil on õigus anda rank mängijale tagasi.

Log in to reply