Kaebuse tegemisel võiks kasutada antud formaati, et
meeskonnal oleks kergem detailidest aru saada.


Formaat seisab siin:

Kaebaja:
Kaebatav:
Põhjus:
Mida tegi isik valesti (reegli-punkt)?
Lisainfo (pildid, tõestus):

Tõestuse puudumisel võib meeskonnaliige teema lukustada.